De twee-kamersvergelijking

De verhouding tussen de geestelijke en stoffelijke wereld

Stel je twee kamers voor, die met een tussendeur zijn verbonden. Je staat in de eerste kamer, de geestelijke wereld, waar je je van je geestelijke zelfstandigheid bewust bent. Je voertuig voor die wereld is je geestgedaante.
Van daaruit kun je door de wand heen naar de tweede kamer kijken: de stoffelijke wereld als leerschool voor geestelijke ontwikkeling. Door de deur heen kun je tussen beide kamers heen en terug gaan, maar zonder je om te draaien - je kijkt steeds in de richting van de eerste naar de tweede kamer.

Bij het ontwaken, ga je van de eerste kamer, de geestelijke wereld door de deur naar de tweede kamer, de stoffelijke wereld; je voertuig voor die wereld is je lichaam. Je laat die eerste kamer dan achter je en daardoor zie je die ook niet meer; door je ogen heen zie je dan uitsluitend en alleen nog die tweede kamer. Je laat ook de deur achter je en daardoor ben je hier geheel vergeten dat je door die deur heen hier naartoe bent gekomen.

Doordat je lichaam door de dagelijkse werkzaamheden in de stoffelijke wereld vermoeid is geraakt, heeft het nachtrust nodig. Bij het inslapen, trek je je terug uit deze kamer en ga je weer naar de tweede kamer; je gaat achteruit door de deur weer terug naar huis, maar doordat je achteruit gaat, weet je hier niet dat dat gebeurt - daardoor ben je je zowel van het ontwaken als van het inslapen hier niet bewust.

Doordat je bij het ontwaken niet meer weet dat jij zélf door die deur bent gegaan, verkeer je overdag in die tweede kamer in een geestestoestand, dat je onbewust bent van jezelf als de zelfstandige, menselijke geest. Doordat je alleen die tweede kamer ziet, gaan je aandacht en toewijding geheel vanuit jouzelf over naar die tweede kamer: de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging met dit tijdelijke bestaan. Je denkt daardoor werkelijk dat dit wat je hier ziet, het enige is, wat er is.


Deze beschrijving van de dagelijkse overgangen tussen de geestelijke en stoffelijke werelden, berust op mijn persoonlijke ervaringen hiermee.


terug naar de woordenlijst

terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^