de betekenis van het woord 'jihad''Islam Allah': 'Overgave aan God'
Het woord 'jihad' betekent letterlijk: 'streven', 'inspanning op de weg van God', terwijl het woord 'islam' 'onderwerping' betekent en 'islam Allah': 'onderwerping aan God'.

Wat de profeet Mohammed werkelijk verkondigde is: "De juiste jihad is 'de grote strijd' (jihad al akbar), de worsteling met zichzelf voor Allah en zij die deze juiste weg van onderwerping volgen, zullen gezegend worden."

Mohammed zag in dat de meest verheven strijd die iemand in dit bestaan kan strijden, die is tegen de eigen zelfzucht, hebzucht en heerszucht (de zelfverwerkelijking), om je dan 'over te geven aan God' (de hereniging met God).

Mohammed wees op de persoonlijke weg naar binnen!

Klik hier voor een ingezonden krantenartikel over dit onderwerp.


terug naar de vragenlijst


^