1. Lage stem geeft ons een machtig gevoel

Scientias; geschreven door Caroline Hoek op 11 januari 2012

Nieuw onderzoek wijst erop dat mensen die een lage stem opzetten zich machtiger gaan voelen.
Dat schrijven onderzoekers in het blad Social Psychological and Personality Science. Ze baseren hun conclusie op meerdere experimenten.
De onderzoekers verzamelden 81 proefpersonen en deelden deze in drie groepen in. Eén groep las een stuk tekst voor zichzelf. De andere groepen lazen de tekst hardop. De ene groep deed dat met een diepere stem dan anders. De andere groep gebruikte een hogere stem dan normaal. Daarna kregen de proefpersonen vragen over de tekst en over hoe machtig ze zichzelf voelden. De proefpersonen beantwoordden de vragen over de tekst vrijwel allemaal met dezelfde antwoorden. Maar op de vraag hoe machtig ze zich voelden, werden wel verschillende antwoorden gegeven. Zo bleken de mensen die de tekst met een diepe stem hadden voorgelezen zich veel machtiger te voelen.

Luisteren

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mensen die naar iemand luisteren die ander meer macht toeschrijven wanneer deze met een lage stem spreekt. Blijkbaar ervaren mensen dat zelf ook wanneer ze een lagere stem opzetten. Maar hoe komt dat?

Abstract

Om dat te begrijpen, moeten we er ook even een tweede conclusie uit dit onderzoek bij pakken. Uit de studie bleek namelijk ook dat mensen die met een lagere stem spraken abstracter gingen denken. "Dit komt omdat mensen met macht vaak het hele plaatje moeten kunnen zien en zich minder op de details moeten focussen," legt onderzoeker Marielle Stel ons desgevraagd uit. "Onze voorspelling dat mensen zich machtiger gaan voelen wanneer ze een lage stem opzetten en gaan denken als een machtige persoon (abstracter) is gebaseerd op het idee dat macht en een lage stem erg sterk met elkaar geassocieerd zijn. Deze associatie blijkt bijvoorbeeld uit een eerdere bevinding dat mensen met een lage stem als machtiger worden waargenomen. Dus net als een lach geassocieerd wordt met je vrolijk voelen (en als je een lach opzet, je je ook daadwerkelijk vrolijk gaat voelen) is een lage stem geassocieerd met macht."

Grote vraag is natuurlijk of wij dit trucje nu toe kunnen passen. Het kan heel handig zijn om tijdens een sollicitatiegesprek een lagere stem op te zetten en uzelf machtiger (en dus zelfverzekerder) te voelen. Maar werkt het wel zo? De proefpersonen in de studie wisten niet dat de lage stem zou bijdragen aan een machtiger gevoel. Wij weten dat nu wel. Werkt het trucje dan ook nog? "Het is lastig te voorspellen wat er gebeurt als mensen zich bewust zijn van de effecten van een lage stem," vertelt Stel. "Aan de ene kant is het zo dat onbewuste effecten waarvan mensen zich bewust worden minder effect hebben. Maar aan de andere kant werkt de associatie nog steeds en zou het goed kunnen dat je het verlagen van je stem ook bewust kunt gebruiken om je machtiger te voelen." Maar of dat ook echt zo is? "Dat moet nog empirisch getoetst worden."

Bronmateriaal:
"Lowering the Pitch of Your Voice Makes You Feel More Powerful and Think More Abstractly" - SAGE pub.com
"Want to feel more powerful? Do a Barry White impression" - BPS
Interview met onderzoeker Marielle Stel.


2. Lage mannenstem verbetert geheugen vrouw

Scientias; geschreven op 13 september 2011 door Caroline Kraaijvanger

Mannen die willen dat vrouwen hun verhalen onthouden, doen er goed aan om met een lage stem te spreken. Dat blijkt uit onderzoek. De wetenschappers lieten 45 vrouwen een foto van een object zien. Terwijl de vrouwen het object bekeken, werd de naam van het object genoemd. Die naam werd uitgesproken door iemand met een gemanipuleerde, hoge of lage mannen- of vrouwenstem. Daarna kregen de vrouwen twee objecten te zien die sterk op elkaar leken, maar niet hetzelfde waren. De vrouwen moesten aangeven welk object ze eerder hadden gezien. Ook moesten de vrouwen aangeven welke stem ze fijner vonden.

Tweede experiment

Tijdens een tweede experiment gebeurde precies hetzelfde. Alleen werd nu niet alleen gebruik gemaakt van gemanipuleerde stemmen, maar ook van echte mannen- en vrouwenstemmen.

Resultaten
Beide experimenten resulteerden in dezelfde conclusies, zo is in het blad Memory & Cognition te lezen. De vrouwen hadden een voorkeur voor de lage mannenstem en onthielden producten die door de lage mannenstem werden genoemd beter.
"Onze resultaten laten zien dat het geheugen van een vrouw beter wordt door lage mannenstemmen," stelt onderzoeker David Smith. Dat is niet zo verwonderlijk. Een stem vertelt vrouwen (onbewust) heel veel over een man. Vrouwen zouden beter in staat zijn om stemmen van aantrekkelijke mannen te onthouden: die vaardigheid helpt ze om de juiste keuze te maken wanneer ze zich aan een man willen binden.

Bronmateriaal:
"A deep male voice helps women remember" - Eurekalert.org


3. Diepe stem? Daar kunt u zetels mee winnen!

Scientias; geschreven op 14 maart 2012 door Caroline Kraaijvanger

Verkiezingskandidaten met een diepere stem hebben - ongeacht hun geslacht - een grotere kans op de verkiezingswinst. Dat schrijven onderzoekers in het blad Proceedings of the Royal Society B. Ze baseren hun conclusie op experimenten.

Experiment

De onderzoekers lieten mannen en vrouwen het zinnetje 'Ik wil je aansporen om in november op mij te stemmen' uitspreken en namen het op. Vervolgens verlaagden of verhoogden de onderzoekers de stemmen kunstmatig.

Luisteren

Daarna kregen mannen en vrouwen de opnames te horen. Ze moesten op basis van de opnames beslissen op wie ze zouden stemmen. Zowel mannen als vrouwen stemden vaker op de kandidaat met een diepe stem. Het maakte daarbij niet uit of deze kandidaat van het mannelijke of vrouwelijke geslacht was.

Nog een experiment

In een tweede experiment kreeg een andere groep mensen de opnames te horen. Zij moesten aangeven welke kandidaat betrouwbaarder, sterker en competenter overkwam. Zowel de luisterende mannen als vrouwen vonden dat dames met een lage stem sterker, betrouwbaarder en competenter overkwamen. Maar alleen mannelijke proefpersonen gaven aan dat mannen met een diepe stem op hen sterker en competenter overkwamen. Waarschijnlijk komt dat doordat mannen zijn 'geprogrammeerd' om competitiviteit en agressie in de stemmen van anderen op te sporen. Vrouwen zouden op veel meer factoren letten om vast te stellen of iemand sterk, competent en betrouwbaar is.

Man en vrouw

Het is niet voor het eerst dat er onderzoek wordt gedaan naar stemgedrag en diepe stemmen. Zo bleek in november vorig jaar nog uit onderzoek dat mannen met een lage stem zowel in vredestijd als in tijden van oorlog sneller door mensen werden gekozen. Maar het is voor het eerst dat onderzoekers kunnen stellen dat een lage stem zowel voor vrouwen als voor mannen meer stemmen op kan leveren.
Men zou uit de resultaten kunnen concluderen dat het voor vrouwen (die van nature een hogere stem hebben) moeilijker is om verkiezingen te winnen. Maar de onderzoekers zijn voorzichtig: de conclusies zijn gebaseerd op experimenten in het laboratorium. In hoeverre deze ook in de echte wereld waar we kandidaten niet alleen horen, maar ook zien, een rol spelen, is onduidelijk. De onderzoekers hopen dat in de toekomst uit te gaan zoeken. Tot die tijd moeten we het met deze resultaten doen. Maar dat betekent niet dat vrouwen bij de pakken neer moeten gaan zitten. Ze kunnen altijd nog een voorbeeld nemen aan Margareth Thatcher en zich middels coaching een lagere stem aan laten meten.

Bronmateriaal:
"Voters Favor Deep-Voiced Politicians" - Duke.edu


terug naar emancipatie


^