De samenhang tussen de cirkel, het getal 360 en negen


Er is ook een samenhang tussen het verschijnsel dat de cirkel in 360 graden is verdeeld en het getal negen.


terug naar Pythagoras' getallenleer


^