Ellen van Wolde - Vertaalfout in Bijbel: God 'schiep' de aarde niet


Nieuwe interpretatie zorgt voor ontwrichting scheppingsverhaal
Elsevier, donderdag, 8 oktober 2009

God heeft de aarde niet geschapen, maar 'scheidde hemel en aarde'. Volgens hoogleraar van de Radboud Universiteit Ellen van Wolde, is de openingszin uit de Bijbel verkeerd vertaald. Dat stelt Van Wolde in haar oratie die ze morgen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen zal uitspreken.
Het misverstand zit in het eeuwenoude woordje 'bara'. De oudtestamenticus ontdekte dat dit Hebreeuwse woord staat voor 'ruimtelijke scheiding' in plaats van 'schepping'.
Met deze ontdekking concludeert ze dus ook dat het begin van de Bijbel niet het begin der tijden is.

Deskundigen

In het voorjaar stuurde ze haar bevinding op naar het wetenschappelijke tijdschrift The journal for the study of the old testament, volgens van Wolde het beste tijdschrift voor haar vakgebied. Twee deskundigen hebben zich nog eens over het onderzoek gebogen, het resultaat daarvan wordt over twee weken gepubliceerd.

Consequenties

Van Wolde ziet in dat deze beweringen voor een hoop ophef zullen zorgen. Ze ziet het als haar plicht om zo correct mogelijk te werk te gaan en is bereid de consequenties te accepteren. EO-voorman Andries Knevel maakte begin dit jaar ook bekend zijn twijfels te hebben over de schepping zoals deze in de Bijbel is vermeld, waarna een hevige discussie losbarstte.


Hoogleraar: openingszin van de bijbel klopt niet
NRC; gepubliceerd: 8 oktober 2009 ANP

Nijmegen, 8 okt.
De eerste zin van de Bijbel klopt niet. God was niet de schepper van de aarde, stelt hoogleraar Ellen van Wolde van de Radboud Universiteit vandaag. ,,God schiep wel de mens en de dieren, maar niet de aarde zelf," aldus Van Wolde die morgen haar oratie over dit onderwerp uitspreekt.

De hoogleraar exegese van het Oude Testament nam de Hebreeuwse bijbeltekst nog eens nauwkeurig onder de loep. Het werkwoord 'bara' wordt al eeuwenlang vertaald met 'scheppen'. Ten onrechte, vindt Van Wolde. Volgens haar is de vertaling 'scheiden' veel beter.
Volgens de christelijke traditie schiep God de aarde uit het niets. Maar volgens Van Wolde is het begin van de Bijbel niet het absolute begin in tijd, maar het begin van een handeling. In het begin was er volgens haar een enorme watermassa waarin monsters leefden, gehuld in duisternis. God kwam later en maakte de aarde leefbaar; hij scheidde het land van het water en bracht het licht in de duisternis.

Hoe kan het dat Van Wolde als eerste deze vertaling ziet, terwijl 'bara' eeuwenlang en in honderden talen vertaald is in 'scheppen'?
"Dat is inderdaad verbazingwekkend," vindt ze. De wetenschapster stelt dat zij geheel neutraal naar de tekst heeft gekeken en zich niet heeft laten beïnvloeden door eerdere vertalingen. Aan haar eigen geloof verandert het nieuwe inzicht niets. De hoogleraar heeft de Bijbel nooit letterlijk als Gods woord gelezen. Zij ziet de tekst als een literaire bron, die niet concurreert met de evolutieleer van Darwin.

Toevoeging (Freek)
De zin waar Genesis 1:1 mee begint, luidt in het Hebreeuws: "bereshith bara elohim, ..."
wat letterlijk vertaald betekent: "In aanvang scheidde Elohim de hemelen en de aarde."
Dat houdt in dat de hemelen en de aarde er al waren, maar nog in de toestand van een eenheid en dat de Elohim ze van elkaar hebben gescheiden.


terug naar God als man en vrouw, Genesis


^