Uitspraken over getallen


Over getallen zijn door meerdere geleerden in heden en verleden uitspraken gedaan:

Pythagoras (580-500 v.Chr.): "Alles is getal" (Alles berust op getalsmatige verhoudingen).

Euripides (480-406 v.Chr.): "Machtig is het getal, gecombineerd met kunst onweerstaanbaar."


Plato (428-327 v.Chr.): "Laat niemand hier binnentreden die de wiskunde niet machtig is."

Vergilius (70-19 v.Chr.): "Het oneven getal is bij de godheid geliefd."

Galileo Galilei (1564-1642): "Het boek der natuur is geschreven in de taal der wiskunde."

Blaise Pascal (1623-1662): "Alles wat onbegrijpelijk is, houdt daarmee nog niet op te bestaan: het oneindige getal, een oneindige ruimte, die gelijk is aan het eindige."

Joseph Fourier (1768-1830): "De getallen regeren het vuur."

James Jeans (1877-1946): "[...] mathematical formula [...] and nothing else expresses ultimate reality."

Eugene Wigner (1902-1995): "The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences."

Albert Einstein (1879-1955): "God dobbelt niet."

Leonard Susskind: "It is not only that it is easier to describe the universe with mathematics, as you go deeper and deeper into the reality, mathematics becomes the only way to describe reality."

Gerard 't Hooft: "Onzichtbaar bevindt zich achter de natuur orde in de vorm van een cellulaire automaat."


terug naar de getallenleer van Pythagoras

terug naar het weblog^