30 Li - Het zich hechtende (Het vuur); Li - Helderheid

Vergelijking van de I Tjing-vertalingen van Richard Wilhelm en Alfred Huang  Afdeling 1


Wilhelm Huang
䷝  30 Li - Het zich hechtende (Het vuur) ䷝  30 Li - Helderheid
De volgorde Volgorde van de gua
In een uitdieping is er altijd wel iets, wat zich daarin vasthecht. Wie in de duisternis valt, zal zich zeker aan iets vasthouden.
Daarom is het volgende teken: het zich hechtende. Na duisternis volgt derhalve zich hechten aan elkaar en aan helderheid.
Het zich hechtende beduidt: op iets berusten.
Vermengde tekens
Het zich hechtende is naar boven gericht.
Bijgevoegde oordelen
Foe Si maakte geknoopte koorden en gebruikte deze voor netten en fuiken voor de jacht en de visvangst.
Dat ontleende hij waarschijnlijk aan het teken: het zich hechtende.
Het oordeel Oordeel
Het zich hechtende. Bevorderlijk is standvastigheid. Die brengt succes. Helderheid. Gunstig om standvastig en rechtschapen te zijn. Voorspoedig en probleemloos.
Zorg voor de koe brengt heil. Een koe houden: voorspoed.
Commentaar op de beslissing Commentaar op het oordeel
Zich hechten betekent: op iets berusten. Helderheid. Het betekent gehecht zijn.
Zon en maan hechten zich aan de hemel. Het koren, de kruiden en de bomen hechten zich aan de aardbodem. Zon en maan zijn gehecht aan de hemel. Granen en planten zijn gehecht aan de aarde.
Dubbel klaarheid die zich aan het goede en rechtvaardige hecht, vervormt de wereld en voltooit haar. Dubbele helderheid is gehecht aan wat correct is. En zo wordt alles onder de hemel getransformeerd.
Zich hechten betekent: op iets berusten. Helderheid. Het betekent gehecht zijn.
Zon en maan hechten zich aan de hemel. Het koren, kruiden en bomen hechten zich aan de aardbodem. Zon en maan zijn gehecht aan de hemel. Granen en planten zijn gehecht aan de aarde.
Dubbel klaarheid die zich aan het goede en rechtvaardige hecht, vervormt de wereld en voltooit haar. Dubbele helderheid is gehecht aan wat correct is. En zo wordt alles onder de hemel getransformeerd.
Het weke is in het midden en aan het goede gehecht, daarom heeft het succes. De wijkende hecht zich aan de centrale en correcte plaatsen, om die reden is er voorspoed en probleemloosheid.
Daarom wordt gezegd: Zorg voor de koe brengt heil. Het is als het houden van een koe; het brengt voorspoed.
Het beeld Commentaar op het beeld
Het lichte verheft zich twee maal: het beeld van het vuur. Helderheid is verdubbeld, een beeld van de helderheid van de zon.
Zo verlicht de grote man, door voortzetting van dit licht de vier wereldstreken. In overeenstemming hiermee, straalt een groot mens voortdurend zijn briljante deugd en daden uit over de wereld.
De afzonderlijke lijnen Yao-tekst
Beginnegen:
a. De voetsporen lopen schots en scheef.
1. Begin negen
Stapt verward.
Als men ernstig bezig is: geen blaam. Betreed eerbiedig. Zonder blaam.
b. De ernst bij het door elkaar lopen der voetsporen dient voor het vermijden van blaam. Eerbied voor verwarde stappen vermijdt fouten.
Zes op de tweede plaats:
a. Gele glans. Verheven heil.
2. Tweede zes
Gele helderheid. Opperste voorspoed.
b. Het verheven heil van het gele licht bestaat daarin, De opperste voorspoed van de gele helderheid.
dat men de weg van het midden heeft gevonden. Hij betreedt de centrale weg.
Negen op de derde plaats:
a. Bij het schijnsel van de ondergaande zon
3. Derde negen
Helderheid van zonsondergang.
slaan de mensen al zingend op de pan Niet op een aarden pot slaan of zingen.
of zuchten zij luid over de naderende ouderdom. Onheil. Zuchten van verdriet om hoge leeftijd. Tegenspoed.
b. Hoe kan men het schijnsel van de ondergaande zon lang willen vasthouden? Helderheid van zonsondergang. Hoe kan dat lang duren?
Negen op de vierde plaats:
a. Plotseling is zijn komen.
4. Vierde negen
Komt ineens.
Het brandt op, dooft uit, wordt weggeworpen. Laait op, dooft uit, afgedankt.
b. Plotseling is zijn komen. Komt ineens.
Doch op zichzelf heeft het niets waardoor het opgenomen zou kunnen worden. Er is geen plaats voor.
Zes op de vijfde plaats:
a. Wenend in stromen, zuchtend en klagend. Heil!
5. Vijfde zes
Tranen in stromen, zuchten van verdriet. Voorspoed.
b. Het heil van de zes op de vijfde plaats De voorspoed van de vijfde zes;
hecht zich aan koning en vorst. ze is gehecht aan de koningsplaats.
Bovenste negen:
a. De koning gebruikt hem bij het uitrukken en tuchtigen.
6. Bovenste negen
De koning zet een expeditie op touw.
Het beste is dan, de aanvoerders te doden en de meelopers gevangen te nemen. Geen blaam. Er is een decreet: dood de leider, neem de volgelingen gevangen. Zonder blaam.
b. De koning gebruikt hem bij het uitrukken en tuchtigen, De koning zet een expeditie op touw.
om het land onder discipline te brengen. Stelt orde op zaken in het land.

terug naar de hexagrammen


^