mijn eigen ervaring met orbs


In mijn jeugd zag ik met enige regelmaat een blauwe bol, die in mijn innerlijke gezichtsveld vóór mij naar links of naar rechts zweefde. Ik zag dit met mijn geestesoog, want ik zag het ook als ik mijn stoffelijke ogen dicht had.
Dit overkwam mij schijnbaar willekeurig.

Tijdens zelfbezinning en gebed zag ik met enige regelmaat een blauwe bol die naar mij toekwam en dan groter werd, of die zich van mij af bewoog en dan kleiner werd.

Op latere leeftijd moest ik worden geopereerd aan een liesbreuk. Voor de operatie werd ik naar de operatiekamer gereden, waar ik in een ruimte ervoor even moest wachten. Die tijd van rust benutte ik door mij in gebed tot mijn geestelijke begeleider te richten en hem/haar te vragen de operatie te begeleiden en te helpen die tot een goed einde te brengen.
Op dát ogenblik verscheen er in mijn innerlijke gezichtsruimte in de hoek rechtsboven een helder lichtende bol ter grootte van een tennisbal, die zich langzaam naar de hoek linksonder bewoog. Tegelijkertijd bracht deze gebeurtenis mij in een toestand van blijdschap en diepe rust.
Ik kreeg in feite de bevestiging: 'wij zijn bij je'.


terug naar orb


^