De wederkomst van Jezus


Inhoud

1. Het ontstaan van de christelijke jaartelling
2. Een mogelijke verklaring van de Ster van Bethlehem
3. Sedimenten helpen sterfdatum van Jezus te achterhalen

1. Om iets over het tijdstip van de wederkomst van Jezus te kunnen zeggen, moet eerst het ontstaan worden behandeld van wat de 'christelijke jaartelling' wordt genoemd.
De monnik Dionysus Exiguus ontwikkelde rond het jaar 525 deze jaartelling (die gebruik maakte van de juliaanse en later van de gregoriaanse kalender), zodat hij de datum van Pasen kon berekenen. Deze christelijke jaartelling - die ook de Anno-Domini-jaartelling ('Jaar des Heren': AD) wordt genoemd - begint met het geboortejaar van Jezus. Dat jaar werd door Dionysus het jaar 1 genoemd.

Volgens het volgende artikel uit visie.eo.nl: 'Dit staat niet in de Bijbel: Jezus was 33 jaar oud toen hij stierf', dan is Jezus een jaar eerder geboren.
"Waarschijnlijk heb je altijd aangenomen dat Jezus werd geboren in het jaar 0, maar dit is gebaseerd op een rekenfout van geleerden, toen ze met het systeem van een jaartelling vóór Christus en ná Christus kwamen. In Mattheüs 2:1 staat dat Jezus geboren werd tijdens de regering van Herodus. Maar Herodus stierf in het jaar 4 voor Christus. Jezus moet dus voor die tijd geboren zijn, waarschijnlijk ergens tussen 6 en 4 voor Christus. Hij was dus zeker 4 jaar oud in het jaar dat gekozen werd als begin van onze jaartelling.
De Bijbel zegt niet letterlijk dat Jezus stierf toen Hij 33 jaar oud was. Er wordt van dit getal uitgegaan omdat Lukas 3:23 beschrijft dat Hij ongeveer 30 jaar oud was toen Hij begon met zijn verkondiging. Dat kan dus alles zijn tussen begin 30 tot halverwege de jaren 30. De meeste geleerden zijn het erover eens dat Jezus stierf in 30 of 33 na Christus en dat Zijn zending ongeveer 3,5 jaar duurde. Waarschijnlijk was Hij dus ergens tussen de 36 en 39 toen Hij stierf."

Ook historici zijn van mening dat Jezus enkele jaren vóór het jaar 1 van de christelijke jaartelling moet zijn geboren. (bron: Historiën)
Hun mening wordt gesteund door een astronomisch verschijnsel, waarmee het verschijnen van de 'Ster van Bethlehem' kan worden verklaard en berekend.

terug naar de Inhoud

2. Ster van Bethlehem
Het gaat daarbij om een samenstand (conjunctie) van de planeten Venus en Jupiter. Eén zo'n samenstand (er waren er meer) heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2016. De beide planeten naderden elkaar zo dicht, dat zij één lichtpunt leken te zijn en daar beide heldere planeten zijn, leek hun samenstand op één heldere ster, die tijdelijk aan de hemel stond. Klik hier voor het betreffende artikel: Venus Jupiter conjunction.
Dit artikel beschrijft ook dat Chaldese astrologen of 'magiërs' ruim 2000 jaar geleden ook zo'n samenstand opmerkten. In het jaar 3 v.Chr. zagen zij op 12 augustus eenzelfde samenstand aan de oostelijke hemel, zoals ook in Mattheüs wordt vermeld (Matth. 2:2).
Tien maanden later kwam dezelfde samenstand voor in het jaar 2 v.Chr. op 17 juni boven de westelijke hemel. Dit staat ook in Mattheüs vermeld (Matth. 2:9-10). Opnieuw was de samenstand zo nauw, dat beide planeten één, tijdelijk aanwezige, helder schijnende 'ster' moet hebben geleken, zodanig, dat de magiërs zich in haar aanblik verheugden... de Ster van Bethlehem?!

In het Grote Johannes Evangelie (dat naar mij mening betrouwbare gegevens levert) zegt Jezus een aantal malen tegen zijn leerlingen, dat zijn wederkomst zal zijn over iets minder dan 2000 jaar, bijvoorbeeld: Jezus' wederkomst.

Volgens de huidige kalender sprak Jezus deze woorden tussen de jaren 30-33, terwijl volgens de samenstand van de planeten Venus en Jupiter Jezus waarschijnlijk in het jaar 2 v.Chr. is geboren. Hij sprak deze voorspelling waarschijnlijk rond het jaar 30 van onze kalender.
Van toen af aan zou het iets minder dan 2000 jaar duren; het gaat dus niet om het komende jaar 2030, maar laten we schatten 2020.

Jezus wederkomst zal echter niet zo zijn dat er een plaats is aan te wijzen, maar die 'zal zijn op de wolken des hemels'. (Matth. 24:30, 26:64, Markus 13:26, 14:26, Openbaring 1:7).
Volgens Jakob Lorber wordt daarmee bedoeld, dat het zal zijn in de harten van de gelovigen. De wederkomst zal zich uiten in een zekere geestesgesteldheid, een gemoedsgesteldheid, wanneer de geest van de gelovige is overeengekomen met de geestesgesteldheid van Jezus en ontvankelijk is geworden voor zijn oorspronkelijke leer. Daardoor hangt de wederkomst af van de geesteshouding van de gelovigen zelf.


Het hemelse kruis
In februari 1962 stonden een aantal planeten in de vorm van een kruis aan de hemel: Zon en Maan in het midden boven en onder elkaar, Mars en Saturnus rechts, Venus en Jupiter links. Zon en Maan stonden in Waterman. Dit wordt astrologisch uitgelegd als de 'scheiding van de bokken (Mars en Saturnus) en de schapen (Venus en Jupiter)' zoals Jezus die voorspelde voor de 'eindtijd' (overgangstijd) van de mensheid.

Jupiter en Saturnus
Astrologisch gezien bewogen het hele jaar 1999 de planeten Jupiter en Saturnus zich samen van het teken Vissen naar Ram en 'retrograde' weer terug naar Vissen. Op een antroposofisch-astrologische kalender uit dat jaar (Sterren en planeten, Kalender 1999 van Liesbeth Bisterbosch; Uitgeverij Christofoor) is over deze samenstand van Jupiter en Saturnus in Vissen te lezen, dat in het jaar 7 voor Christus er tot drie maal toe een soortgelijke conjunctie van Jupiter en Saturnus in Vissen heeft plaats gevonden.
Saturnus is echter te zwak om samen met Jupiter een indrukwekkend schouwspel te vormen; terwijl dat met de samenstand van Venus en Jupiter zeker het geval zal zijn geweest.

In het Urantia-boek wordt gesteld dat de Schepper Zoon van het plaatselijke universum, waarvan onze planeet deel uitmaakt, werd geboren rond het middaguur van 21 augustus 7 v.Chr.

De geleerde Sir Isaac Newton hield zich niet alleen bezig met natuurkunde, maar ook met occulte wetenschappen zoals hermetisme en alchemie. Hij rekende tientallen jaren aan de mogelijke wederkomst van Jezus met gegevens uit de Bijbel en kwam uit op de jaren tussen 2060 en 2090.

terug naar de Inhoud


3. Aardbevingen
Het bovenstaande artikel ondersteunt door de samenstand van Venus en Jupiter aan de hemel de geboorte van Jezus rond het jaar 2 v.Chr. terwijl het onderstaande artikel datzelfde doet voor het overlijden van Jezus rond het jaar 33 n.Chr. door het onderzoek naar het voorkomen van aardbevingen rond Jeruzalem.

Sedimenten helpen sterfdatum van Jezus te achterhalen
Scientias. Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 25 mei 2012

Door in sedimenten naar sporen van aardbevingen te zoeken, denken wetenschappers nu te weten in welk jaar Jezus van Nazareth werd gekruisigd.
In het bijbelboek Mattheüs is in het 27e hoofdstuk te lezen hoe Jezus door de Romeinen wordt gekruisigd en sterft. Direct na zijn dood gebeurt er iets bijzonders. "En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven naar beneden; en de aarde beefde en de steenrotsten scheurden," zo schrijft Mattheüs. Dit bijbelvers vormde het uitgangspunt voor de studie van de onderzoekers, zo is in het blad 'International Geology Review' te lezen.

Sedimenten
De onderzoekers bestudeerden sedimenten afkomstig van de westkust van de Dode Zee (dicht bij Jeruzalem). Aan deze sedimenten is te zien, wanneer het gebied met aardbevingen te maken heeft gehad. De bevingen hebben er namelijk voor gezorgd dat de sedimenten op de zeebodem zijn vervormd.
De onderzoekers vonden een vervorming die was veroorzaakt door een zware beving. De beving zou ergens in 31 vóór Christus hebben plaatsgevonden. Ook vonden ze vervormde sedimenten die het gevolg waren van een beving die ergens rond het jaar 31 ná Christus (met een foutmarge van vijf jaar) plaatsvond.

Exacte datum
Waarschijnlijk heeft Mattheüs het in zijn boek over die laatste beving, die dus tussen 26 en 36 na Christus plaatsvond. Om tot een nauwkeuriger datum te komen, richtten de wetenschappers zich tot de Bijbel en eerder onderzoek, dat onder meer wetenschapper Colin Humphreys heeft uitgevoerd.
De Bijbel vertelt onder meer dat de kruisiging op een vrijdag plaatsvond, onder toeziend oog van Pontius Pilatus (die slechts tien jaar stadhouder van Jeruzalem was) en dat kort na de dood van Jezus het Pascha werd gevierd.
De onderzoekers pakten de kalender uit die tijd erbij en ontdekten dat alle informatie samenvalt, wanneer men ervan uitgaat dat Jezus in het jaar 33 na Christus werd gekruisigd. Die datum is al vaker door wetenschappers geopperd en de sedimenten nabij de Dode Zee lijken dat nu dus te onderschrijven.

Maar de onderzoekers houden ook een slag om de arm. Zo is het best mogelijk dat de aardbeving niet exact met het sterven van Jezus samenviel, maar iets ervoor of erna plaatsvond. "En dat deze gebeurtenis werd 'geleend' door de auteur van het Evangelie van Mattheüs," zo schrijven de onderzoekers.
Mogelijk was de beving die tussen 26 en 36 na Christus plaatsvond sterk genoeg om vervormde sedimenten op te leveren, maar niet krachtig genoeg om in een nog steeds bestaand geschiedenisboek, anders dan de Bijbel, te worden vermeld. Als die laatste mogelijkheid klopt, zou dat betekenen dat de vermelding van de beving in het Evangelie van Mattheüs, samenvallend met Jezus' kruisiging, een soort allegorie is."

Bronmateriaal:
"An early first-century earthquake in the Dead Sea" - Tandfonline.com
"The Penultimate Supper?" - Cam.ac.uk


terug naar Hildegard van Bingen

terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^