Onderzoek naar de werking van affirmaties


Onderzoek 1
Zelfhulptip (affirmeren) verlaagt juist het zelfvertrouwen
Gepubliceerd: 28 mei 2009 in NRC door de redactie wetenschap

Rotterdam, 28 mei.
Zelfhulpboeken en psychologiebladen adviseren mensen met weinig zelfvertrouwen vaak om zinnetjes tegen zichzelf te zeggen als 'ik ben het waard om van te houden' of 'ik accepteer mezelf volledig'. Maar nu blijkt dat juist mensen met weinig zelfvertrouwen zich daar slechter door gaan voelen in plaats van beter. Dit schrijven Canadese en Amerikaanse onderzoekers in Psychological Science.

Het effect van stilletjes positieve zinnen over jezelf zeggen, was nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Veel mensen geloven dat het helpt. In een van de studies waarover de psychologen nu rapporteren, had slechts drie procent van de ondervraagde studenten het nog nooit gedaan (de steekproef bestond uit 47 mannen, 202 vrouwen, allen westerlingen, omdat Aziaten vaak anders over het concept 'zelf' nadenken). Rond de tachtig procent van de studenten zei regelmatig positieve dingen over zichzelf tegen zichzelf te zeggen vlak voor een examen of presentatie, of als reactie op vervelende gebeurtenissen. Bijna een kwart deed het ook 'zomaar', als onderdeel van de alledaagse routine.
Naarmate mensen meer zelfvertrouwen hadden (volgens een vragenlijst), zeiden ze dat het hen hielp. Mensen met weinig zelfvertrouwen zeiden zich er soms zelfs slechter door te voelen.
De psychologen toonden dat ook aan in een ander onderzoek, waarin ze een deel van hun proefpersonen herhaaldelijk tegen zichzelf lieten zeggen dat ze het waard waren om van te houden. Mensen met veel zelfvertrouwen gingen zich daar beter door voelen, mensen met weinig zelfvertrouwen juist slechter.

Volgens de onderzoekers komt dat waarschijnlijk doordat mensen met weinig zelfvertrouwen zulke positieve uitspraken helemaal niet geloven; die confronteren hen dus juist met het feit dat ze er (in hun ogen) níet aan voldoen. Misschien bedenken deze mensen eerder tegenvoorbeelden en trekken ze die zich veel meer aan.

Onderzoek 2
Affirmaties werken niet (altijd)
Psycholoog.net, 1 juni 2010 in Algemeen nieuws door Robert Haringsma

Veel zelfhulpboeken raden de lezer zogenaamde 'affirmaties' ('bevestigingen': zelfsuggestie) aan. Wie zich beter wil voelen, moet dan elke dag zeggen: "Elke dag word ik beter en beter". Al eerder bleek uit onderzoek van Wood en anderen dat de werking van die affirmaties niet onomstreden is. Uit dit onderzoek bleek dat mensen met veel zelfvertrouwen door het werken met affirmaties meer zelfvertrouwen krijgen. Echter, voor mensen met een laag zelfbeeld gaat dit niet op. Zij krijgen zelfs minder zelfvertrouwen als ze steeds tegen zichzelf zeggen dat ze perfect zijn.

Deze maand verschijnt een onderzoek dat op een andere manier vragen stelt bij de werkzaamheid van affirmaties. Senay en anderen lieten twee groepen mensen anagrammen oplossen. De eerste groep moest voor het oplossen van het anagram tegen zichzelf zeggen: "ik kan het oplossen". De andere groep mensen moest zich afvragen: "kan ik het oplossen?" Het bleek dat de tweede groep beter presteerde in het oplossen van de anagrammen.
In een ander, meer abstract deel van het onderzoek moest één groep "zal ik" schrijven en een tweede groep "ik zal". Daarna moesten ze wederom anagrammen maken. De twee onderdelen van het onderzoek (het schrijven en het oplossen van anagrammen) werden gepresenteerd alsof ze volstrekt los van elkaar stonden. Desalniettemin presteerden de mensen die "zal ik" schreven beter dan de mensen die "ik zal" schreven.

De onderzoeken suggereren dat affirmaties vooral invloed hebben op ons gevoel en niet op onze prestaties. Wanneer beide niet met elkaar in de pas lopen, gaat dat op de lange termijn schuren. Mensen die elke ochtend tegen zichzelf zeggen: "ik ben een koning", terwijl ze in een krot wonen, gaan op den duur lijden onder het verschil tussen hun gewenste en hun daadwerkelijke situatie. Wie echter vrágen stelt, gaat ook daadwerkelijk beter presteren. Dat zorgt voor een daadwerkelijke groei.
Affirmaties lijken dus meer een korte termijnoplossing, terwijl een open, onderzoekende houding zorgt voor verbetering op de lange termijn.

Senay, I., Albarracin, D. Noguchi, K. (2010). Motivating Goal-Directed Behavior Through Introspective Self-Talk. Psychological Science
Wood, J., Elaine Perunovic, W., & Lee, J. (2009). Positive Self-Statements: Power for Some, Peril for Others. Psychological Science


terug naar de Leenwoorden


^