Onderzoek naar het verschijnsel 'onbewust taalgebruik'


Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren, dat een spreker eerder gelooft wat er vanuit de buitenwereld tot hem komt, dan wat de spreker zelf in zijn eigen binnenwereld heeft gedacht. Gebeurtenissen in de buitenwereld hebben voor hem meer werkelijkheidswaarde dan die in zijn eigen binnnenwereld.

Psychological Science; Speakers’ Acceptance of Real-Time Speech Exchange Indicates That We Use Auditory Feedback to Specify the Meaning of What We Say; Andreas Lind, Lars Hall, Björn Breidegar, Christian Balkenius, Petter Johansson; Lund University Cognitive Science, Lund University

Andreas Lind, Lund University Cognitive Science, Lund University, Kungshuset, Lundagård, 222 22 Lund, Sweden

Abstract
Speech is usually assumed to start with a clearly defined preverbal message, which provides a benchmark for self-monitoring and a robust sense of agency for one’s utterances. However, an alternative hypothesis states that speakers often have no detailed preview of what they are about to say, and that they instead use auditory feedback to infer the meaning of their words.
In the experiment reported here, participants performed a Stroop color-naming task while we covertly manipulated their auditory feedback in real time so that they said one thing but heard themselves saying something else. Under ideal timing conditions, two thirds of these semantic exchanges went undetected by the participants, and in 85% of all nondetected exchanges, the inserted words were experienced as self-produced.
These findings indicate that the sense of agency for speech has a strong inferential component, and that auditory feedback of one’s own voice acts as a pathway for semantic monitoring, potentially overriding other feedback loops.

[Vertaling
Samenvatting
Spraak wordt meestal verondersteld te beginnen met een duidelijk omschreven, eigen preverbale voorstelling, die berust op iemands inzicht en op een gevoel van vertrouwen in de waarde van iemands eigen uitingen. Een alternatieve hypothese stelt echter dat sprekers vaak geen nauwkeurige voorstelling hebben van wat ze op het punt staan te gaan zeggen, en dat ze in plaats daarvan auditieve feedback gebruiken om de betekenis van hun eigen woorden af te leiden.
In het experiment dat hier wordt beschreven, voerden de deelnemers een zogenaamde Stroop kleur-benoemingstaak uit, terwijl hun auditieve feedback te zelfder tijd in het geheim werd gemanipuleerd, zodat ze het ene ding zeiden, maar zichzelf iets anders hoorden zeggen. Onder de beste omstandigheden werd twee derde van deze semantische (woordbetekenis) omwisselingen door de deelnemers niet ontdekt en in 85% van alle niet-ontdekte omwisselingen werden de ingevoegde woorden als zelfgeproduceerd ervaren(!).
Deze bevindingen geven aan dat het gevoel van vertrouwen in de waarde van de eigen spraak een sterk beïnvloedbare component heeft, en dat auditieve feedback van de eigen stem werkt als een middel voor semantische zelfcontrole, die overheersend is.]
Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Author Contributions: A. Lind, L. Hall, and P. Johansson developed the study concept and wrote the manuscript. All the authors contributed to the study design. A. Lind performed testing and data collection. A. Lind, L. Hall, P. Johansson, and C. Balkenius performed the data analysis. B. Breidegard designed and implemented the real-time speech-exchange algorithm. All the authors approved the final version of the manuscript for submission.


terug naar Onbewust taalgebruik


^