Simon Stevin


Stevin werd als onwettig kind geboren te Brugge in 1548. In 1581 vertrok hij naar Leiden, waar hij zich inschreef voor de universiteit. Van zijn leven vóór 1581 is vrijwel niets bekend, waardoor het ook onduidelijk is waarom Stevin vertrok uit het katholieke Zuiden. Een veelgenoemde reden is dat hij zich zou hebben bekeerd tot het protestantisme.
Stevin publiceerde na zijn aankomst in Holland in rap tempo meerdere boeken over wiskunde, natuurkunde, vestingbouw en de Nederlandse taal.

Tussen het schrijven door werkte Stevin als privédocent van prins Maurits, die veel belangstelling had voor wiskunde. De twee smeedden een hechte band: Stevin werd ook Maurits' militair adviseur.
Hij ontwierp twee zeilwagens voor hem. De wagens behaalden een gemiddelde snelheid van vijftig kilometer per uur en dienden als vermaak voor de gasten van de prins. De wagens werden twee eeuwen gebruikt en waren naar verluidt zo bekend, dat Willem I bij terugkomst in Nederland in 1813 al snel vroeg wat er met ze was gebeurd. De ene was verkocht, de andere was verwoest nadat de schuur waarin hij stond, was ingestort.

Vier eeuwen na zijn dood in 1620 is de invloed van Stevin nog altijd aanwezig in de Lage Landen. De geleerde introduceerde het tientallige stelsel in Europa, bedacht de door veel schoolkinderen gevreesde staartdeling en heeft ook gezorgd voor vernederlandsing van de wetenschappelijke taal, zoals:
vierkant, vierhoek, driehoek, rechte (lijn), bol, middelpunt,
loodrecht, middelloodlijn, schuine zijde, maat, stof, verloop, delen
scheikunde, wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde, evenaar en heelal - vóór Stevin hadden ze alleen een Latijnse naam.
Door Nicky Theunissen


terug naar de leenwoordenlijst


^