deugden


De deugden zijn de vermogens in hun ontwikkelde vorm en in de uitgekeerde instelling. De vermogens komen dan in het gedrag tot uiting als aandacht (waarnemen), begrip (denken), liefde (voelen) en geduld (willen).
Door deugdzaamheid wordt het gedrag - en daarmee de persoonlijkheid - uit liefde gekenmerkt door: aandacht, begrip en geduld, en daardoor kan er een hechte samenhang tussen de geest en de medemenselijke geest ontstaan.

Falun Gong: de geest wordt ontwikkeld door 'xinxing', het verbeteren van de deugden. De deugden zijn 'zhen': waarheid, waarachtigheid (denken), 'shan': mededogen, medegevoel (voelen) en 'ren': verdraagzaamheid, geduld en volharding (willen).
Zie ook: geweten.


terug naar de woordenlijst D


^