geduld


Geduld is de geestestoestand waarin de geest zijn wilskracht zodanig beheerst, dat de geest kan 'dulden', kan toelaten of verdragen, dat bepaalde besluiten door uiterlijke omstandigheden nog niet kunnen worden uitgevoerd. De geest weet zich dan in te houden en kan lijdzaam toezien, dat de omstandigheden nog niet geschikt zijn om te handelen.
Geduld is het vermogen om te wachten met handelen of met het doen van uitspraken tot een meer geschikte tijd.
Het geduld als geestelijke zelfbeheersing is een van de deugden (zie aldaar).


terug naar de woordenlijst G


^