gemoedstoestand


De gemoedstoestand is een geestestoestand, die wordt gekenmerkt door de hoedanigheid van het voelen.
Hoe de geest zich voelt, hangt samen met de toestand waarin de geestelijke warmte in de geest verkeert. Is er sprake van warmte en een evenwichtige werkzaamheid van de vermogens, dan voelt de geest zich goed, vredig; het hart is gerust. De geest kan dan warme gevoelens voor iemand koesteren.
Is de gemoedstoestand koel en is er wel een rustige werkzaamheid van de overige vermogens, dan kan het gedrag afstandelijk, zakelijk, berekenend zijn. De verstandhoudingen kunnen worden gekenmerkt door koelheid.
Is er sprake van een koele gemoedstoestand en een ónevenwichtige werkzaamheid van de vermogens, dan voelt de geest zich angstig, weifelend, onzeker.
Is de gemoedstoestand verhit en zijn de vermogens onevenwichtig werkzaam, dan voelt de geest zich boos, geërgerd, woedend. De geest wordt 'heethoofdig' en er ontstaan verhitte gesprekken.


terug naar de woordenlijst G


^