lichtde vlam: een lichtende warmte
eikenhout
De menselijke geest is de bewuste levenskracht. Deze kracht bezit het vermogen om werkzaam te zijn, zich te kunnen bewegen en arbeid te verrichten.
In rust blijft dit vermogen in aanleg aanwezig. In de rusttoestand openbaart de menselijke geest als de levenskracht zich als een trillingstoestand, als een werveling, als een zinderen of als een bruisen van leven. Deze rusttoestand, die toch bruist van leven, openbaart zich als een wolk van geestelijke warmte.
In de toestand van volkomen rust is de geest wel een warmte, maar een nog donkere warmte. Als de geest de eigen trillingstoestand verhoogt, gaat die naast warmte in zichzelf ook licht uitstralen. De geest is dan in de toestand van de 'bewúste levenskracht', waarbij de kracht met de warmte samenhangt en het zich bewust zijn met het licht.
De geest als de bewuste levenskracht, die bruist van leven, wordt weergegeven door de betekenis van de naam van de Germaanse oppergod Wodan. Die naam hangt samen met 'woeden' in de betekenis van: bruisen van leven.


terug naar de woordenlijst L

terug naar het weblog^