vereenzelviging


Vereenzelviging betekent: 'zich tot eenzelfde maken', zich eenzelfde voelen als... . Het is de geestestoestand van overdracht, waarin de geest door onbewustheid van zichzelf, meent een en hetzelfde te zijn als dat, wat de geest omgeeft. Wat de geest omgeeft, zijn de inhouden van de ziel, het lichaam en de personen, bezittingen en omstandigheden in het tijdelijke bestaan.
Vereenzelviging is het tegendeel van 'zichzelf zijn' en van de na te streven zelfbewustwording. Het is de geestesgesteldheid, waarin door overdracht alle aandacht en toewijding juist opgaan in iets anders en de geest daardoor volledig aan het bestaan van zichzelf voorbijgaat. Vereenzelviging is daardoor het tegendeel van zelfverwerkelijking en hereniging.

Wil de geest tot zichzelf kunnen komen en zichzelf willen verwerkelijken, dan moet die zich eerst bewustworden van deze remmende toestand en zich er door bezinning op zichzelf en door onthechting uit willen bevrijden.
Vereenzelviging wordt ook wel aangeduid met het Latijnse leenwoord 'identificeren'. Dit is een samentrekking van 'idem facere' en betekent: 'eenzelfde maken'. Zich 'tot een zelfde maken' betekent echter 'opgaan in iets anders', wat altijd ongunstig is voor geestelijke groei.
Doordat de betekenis van leenwoorden vaak niet duidelijk is, wat verwarring veroorzaakt, wordt ook wel gesproken over 'zelfidentificatie'. Gezien de betekenis van 'identificatie' houdt deze nieuwvorming een tegenstrijdigheid en onmogelijkheid in. Het betekent namelijk: zelf zich tot eenzelfde-maken met zichzelf. Zich vereenzelvigen is echter juist 'overgaan in iets ánders', waardoor het doel van de vereenzelviging nooit de zich vereenzelvigende geest zélf kan zijn. Wat wordt bedoeld is: zelfbewustwording, bewustwording van zichzelf als geest, als 'de persoon'.


terug naar de woordenlijst V


^