Literatuur

Tekstuitgaven (met vertaling en commentaar) A.D. Nock en A-J. Festugiere, Corpus Hermeticum, IIV. Paris 1945-1952 (deel I [6de druk 1983] bevat de tractaten I-XII, deel II [4de druk 1983] de tractaten XIII-XVIII en de Asclepius, deel III en IV [beide 4de druk 1983] de fragmenten).
W. Scott, Hermetica. The Ancient Greek and Latin Writings which Contain Religious or Philosophic Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus, Edited with English Translation, IIV. Oxford 1924-1936, herdruk Boston 1983-1985 (de tekstuitgave in deel I is onbruikbaar vanwege de vele 'correcties' die Scott in de overgeleverde tekst heeft aangebracht; zijn commentaren in de delen II en III zijn nog steeds van belang, de verzameling 'Testimonia' in deel IV, verzorgd door A.S. Ferguson, is onovertroffen).

Studies en vertalingen
De literatuur over de Hermetica en de hermetische filosofie is zeer omvangrijk. Hieronder wordt slechts een selectie geboden. Uitvoeriger overzichten vindt men in A. Gonzales Blanco, 'Hermetism. A Bibliographical Approach', in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II, 17, 4. Berlin-New York 1984, 2240-2281, en in de hierna te noemen werken van Faivre, Fowden en Mahé.
F. Brünninger, Untersuchungen zu den Schriften des Hermes Trismegistus. Diss. Berlin, Grüfenhainichen 1926.
R. van den Broek, De taal van de gnosis. Gnostische teksten uit Nag Hammadi. Baarn 1986.
J. Büchli, Der Poimandres. Ein paganisiertes Evangelium. Tübingen 1987 (met vertaling).
B.P. Copenhaver, Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a new English translation. Cambridge 1992.
L. Delatte, S. Govaerts, J. Denooz, Index du Corpus Hermeticum. Rome 1977.
W.H. Denier van der Gon, 'De driewerf-grootste Hermes over de wedergeboorte', Tijdschrift voor wijsbegeerte 12, 1918, 142-179 (vertaling van tractaat XIII).
C.H. Dodd, The Bible and the Greeks. London 1936, herdruk 1954, 99-248: 'Hellenistic Judaism and the Hermetica'.
E.R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Some Aspects of Religious Experience from Marcus Aurelius to Constantine. Cambridge 1965.
A. Faivre (ed.), Presence d'Hermes Trismégiste. Paris 1988 (over de Hermetische filosofie in de 15de en 16de eeuw).
A.-J. Festugiere, La révélation d'Hermes Trismégiste, IIV. Paris, 1942-1953, 3de druk 1950-1954, herdrukt in 1983. A.-J. Festugiere, Hermétisme et mystique paienne. Paris 1967.
G. Fowden, The Egyptian Hermes. A Historical Approach to the Late Pagan Mind. Cambridge 1986.
W. C. Grese, Corpus Hermeticum XIII and Early Christian Literature. Leiden 1979.
E. Haenchen, 'Aufbau und Theologie des Poimandres', Zeitschrift für Theologie und Kirche 53, 1956, 149-191, ook in E. Haenchen, Gott und Mensch: Gesammelte Ausschnitze. Tübingen 1965, 335-377.
E. Iversen, Egyptian and Hermetic Doctrine. Copenhagen 1984.
E. A. Janssen, 'Dutch Translations of the Corpus Hermeticum', in T. Croiset van Uchelen e.a. (ed.), Theatrum Orbis Librorum. Liber Amicorum Presented to Nico Israel on the Occasion of his Seventieth Birthday. Utrecht 1989, 230-241.
P. Koslowski (ed), gnosis und Mystik in der Geschichte der Philosophie. Zürich-München 1988.
J. Kroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos. Münster 1914, herdruk 1928.
F. van Lamoen, Hermes Trismegistus. Pater Philosophorum. Tekstgeschiedenis van het Corpus Hermeticum. Amsterdam 1990.
B. Layton, The Gnostic Scriptures. A New Translation with Annotations and Introductions. Garden City-New York 1987 (447-461: vertaling van de tractaten I en VII).
M. Lietaert Peerbolte, Poimandres. Grieks-Hermetisch geschrift in het Nederlands vertaald met een transpersonalistische beschouwing. Deventer 1974.
G.P. Luttikhuizen, Gnostische geschriften, 1. Kampen 1986.
J.-P. Mahé, Hermes en Haute-Egypte, 1, II. Québec 1978, 1982.
G.R.S. Mead, Thrice-Greatest Hermes. Studies in Hellenistic Theosophy and gnosis, I-III. London-Benares 1906 (met uitstekende vertaling).
I. Merkel en A.G. Debus, Hermetism and the Renaissance. Intellectual History and the Occult in Early Modern Europe. Washington-London-Toronto 1988.
G. van Moorsel, The Mysteries of Hermes Trismegistus. Utrecht 1955). G. Quispel (red), gnosis. De derde component van de Europese Cultuurtraditie. Utrecht 1988.
R. Reitzenstein, Poimandres. Studien zur griechisch-aegyptischen und frühchristlichen Literatur. Leipzig 1904, herdruk Darmstadt 1966.
J. Robinson (ed), The Nag Hammadi Library in English. Third, completely revised edition, Leiden 1988.
J. van Rijckenborch, De Egyptische Oer-gnosis en Haar Roep in het Eeuwige Nu. Opnieuw verkondigd en verklaard aan de hand van de Tabula Smaragdina en het Corpus Hermeticum, I-IV. Haarlem 1960, 2de druk 1986.
R.A. Segal, The Poimandres as Myth. Scholarly theory and Gnostic Meaning. Berlin, New York-Amsterdam 1986.
K.-W Troger, Mysterienglaube und gnosis in Corpus Hermeticum XIII. Berlin 1971.
R.A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. London 1964. (206)


terug naar de Inhoud


^