Corpus Hermeticum

Ingeleid, vertaald en toegelicht door prof. R. van den Broek en prof. G. Quispel
Uitgeverij In de Pelikaan, Amsterdam, uitgeverij van Bibliotheca Philosophica Hermetica
ISBN 90-71608-09-3, 1e druk 1990; 5e en laatste druk 2003
© Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam


Hermes Trismegistos
Giovanni di Stefano
Vloermozaïek Dom Siena 1488
Het Corpus Hermeticum is een verzameling van zeventien esoterische geschriften in het Grieks, afkomstig uit Egypte (2e en 3e eeuw). Zij werd toegeschreven aan de legendarische Hermes Trismegistos (Driewerf grote Hermes). De Griekse Hermes is de 'boodschapper der goden'; zijn Egyptische tegenhanger is de god Thoth: de 'schrijver van de goden'. In het boek worden oude wijsheden door Hermes aan zijn volgelingen geopenbaard: religieuze en filosofische denkbeelden, die moeten leiden tot het verkrijgen van gnosis: gewijde kennis, die berust op persoonlijke ervaringen.

Inhoud

   Inleiding
I Poimandres, de Mensenherder
II Gesprek tussen Hermes en Asklepios
III Een gewijde verhandeling
IV Het mengvat of de eenheid
V God: onzichtbaar en toch goed zichtbaar, Hermes onderwijst zijn zoon Tat (Thoth)
VI Het goede is alleen in God en nergens anders
VII Waarheen spoedt gij u, mensen, dronken als gij zijt?
VIII Van wat bestaat, vergaat niets.
IX Inzicht en waarneming
X Openbaring van de Driewerf grote Hermes! Sleutel
XI De Geest spreekt tot Hermes
XII De Geest die het al doordringt, vraaggesprek van Hermes met zijn zoon Tat
XIII De wedergeboorte, de geheime openbaring op de berg over de wedergeboorte
XIV Het wezen van het Al, een samenvatting
XVI Aforismen
XVII Beelden
XVIII Lofrede op het koningschap
Nawoord
Literatuur


Teksten en Studies die door de Bibliotheca Philosophica Hermetica zijn gepubliceerd.

1 'Christ, Plato, Hermes Trismegistus'. The Dawn of Printing. Catalogue of the Incunabula in the Bibliotheca Philosophica Hermetica, vol. i. Catalogued by M. Lane Ford (1990)
2 'Corpus Hermeticum'. Ingeleid, vertaald en toegelicht door R. van den Broek en G. Quispel (Eerste druk 1990)
3 Johannes Amos Comenius. 'Via lucis'. De weg van het licht. Vertaald door J.M. Schadd en R.M. Bouthoorn (1992)
4 'From Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition'. Edited by R. van den Broek and C. van Heertum (2000)
5 C. Gilly. 'Adam Haslmayr. Der erste Verkünder der Manifeste der Rosenkreuzer' (1994)
6 'Asclepius. De volkomen openbaring van Hermes Trismegistus'. Ingeleid, vertaald en toegelicht door G. Quispel (1996)
7 'Rosenkreuz als europäisches Phänomen im 17. Jahrhundert'. Hgs. C. Gilly und F. Niewöhner (2002)


terug naar het literatuuroverzicht


^