Freud en synchroniciteit


Toen ik in 1961 in Utrecht farmacie ging studeren en ik op eigen benen kwam te staan, bleek dat ik innerlijk volkomen onzelfstandig en onevenwichtig was geworden door de persoonlijke afwijzingen die ik gedurende mijn jeugd van mijn ouders had moeten verduren. In het begin al werd mij duidelijk dat mijn studie dreigde te mislukken en wanhopig zocht ik naar een oplossing. Ik had het boek van Henri van Praag Psychologie gelezen en besloot van daaruit me in Freud te gaan verdiepen om te begrijpen wat er mis was met mij.
Terwijl ik bezig was mij door zijn droge Inleiding tot de studie der psychoanalyse heen te werken, liep ik op een dag op de Oude Gracht en kwam langs de bioscoop. Naast de grote bioscoop was een kleinere met de naam Studio. Het bleek dat daar slechts één avond een film draaide over het leven van Freud! Ik ging er naar toe en kwam in een klein zaaltje te zitten met een tiental andere belangstellenden.
In de film werd Freuds verstoorde verstandhouding met zijn vader belicht. Wat ik zag herkende ik volledig en het greep mij diep aan. Tot tranen geroerd keek ik de film uit. Het was mij in één keer volkomen duidelijk geworden: in de slechte verstandhouding met mijn vader in het verleden, was de oorzaak te vinden van mijn moeizame levensomstandigheden in het heden.

Na Freud te hebben bestudeerd stapte ik over naar Jung en die maakte mij duidelijk hoe ik in mijn jeugd innerlijk scheef was gegroeid en daardoor niet meer mijzelf was. Door Jung begreep ik wat er met mij aan de hand was: om mezelf thuis staande te kunnen houden, had ik mijzelf verloochend en mij aan mijn vaders overheersing overgegeven.
Maar bitterheid naar mijn vader toe bleek geen genezende werking te hebben. Genezing trad pas in toen ik Jezus' raad: "Heb je naaste lief alsof het jezelf betreft!" ook op mijn vader ging toepassen en in zijn eigen jeugd de oorzaak vond van zijn latere afwijzende gedrag tegenover mij. Het bleek dat wij beiden het slachtoffer waren van wat er in zíjn jeugd was gebeurd! Dat verstandelijke inzicht gaf mij de mogelijkheid een gevoel van vergevingsgezindheid naar hem toe in mij te laten groeien en dát had op mij een genezende uitwerking.
Met dank aan de bijzondere gebeurtenis van het samenvallen van mijn Freudstudie en een éénmalige verhelderende film over zijn leven, dat met het mijne overeenkomsten bleek te vertonen!


terug naar synchroniciteit


^