Geologische tijdschaal


In de rechter kolom is te zien hoe in het verloop van tijdperken en tijdvakken tijdens de evolutie van de soorten, in het dierenrijk het centrale zenuwstelsel zich ontwikkelde.
terug naar het zenuwstelsel als werktuig van de geest.


^